Ks. prof. Waldemar Chrostowski – “Prymas Tysiąclecia darem dla Polski, Kościoła i świata” – oraz audycja “Droga Prymasa Tysiąclecia”

 

 

Zuzela – Muzeum dzieciństwa Prymasa Tysiąclecia

Fot. K. Sadowski

Droga Prymasa Tysiąclecia

Nagranie audycji skopiowane z kasety magnetofonowej z lat 80. publikowanej w “drugim obiegu” – K. Sadowski