Pożegnanie Obrazu Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy

 

W dniach 12-19 czerwca br. gościła w naszej parafii Matka Boża Łaskawa w kopii wizerunku w Jej warszawskim Sanktuarium przy ulicy Świętojańskiej. 

W sobotę 19 czerwca o godzinie 12:00 odbyło się uroczyste pożegnanie Obrazu Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, które poprowadził proboszcz ks. prałat Jacek Kozub.

Podczas pożegnania dziecięca schola zaśpiewała pieśń Maryjną.

Na zakończenie ksiądz proboszcz odczytał Akt oddania Matce Bożej Łaskawej.

Akt oddania Matce Bożej Łaskawej

Bogurodzico Dziewico, Matko naszego zbawienia!
Z wdzięcznością i wzruszeniem przeżywamy Twoje nawiedzenie naszej parafii w znaku Łaskawej Ikony. Wędrujesz po parafiach przypominając, że jesteś naszą Panią i Królową, śpieszysz do nas z pomocą, jak niegdyś do św. Elżbiety.
Stajesz wśród nas, zatroskana o nasz wieczny los i mówisz ze smutkiem „Niech ludzie przestaną obrażać Boga, bo już dosyć jest obrażany”; „Niech się nawrócą i pokutują za grzechy”.
Prosimy Cię, wyproś nam u Boga najpierw łaskę zrozumienia czym jest naprawdę grzech –lekceważeniem woli Bożej, buntem przeciw Stwórcy i Panu, krzywdą wyrządzoną najlepszemu Ojcu, odrzuceniem najpiękniejszej miłości Zbawiciela, który życie za nas dał…

Matko Miłosierdzia!
Pomóż nam dźwigać się z upadków i podjąć nawrócenie szczere i trwałe, godne ludzi wiary i odpowiedzialnego traktowania swojego życia. Wyrwij nas z naszych nałogów: lekkomyślności, pijaństwa, lenistwa i nieczystości, które ranią Serce Twojego Syna i Twoje, a nam ciążą bardziej niż kajdany niewoli.

Matko nasza! Kończysz właśnie nawiedzenie naszej parafii. Przyrzekamy Ci, że Twoje wezwanie do modlitwy nie pozostanie bez echa w naszych sercach. Odnawiamy obietnicę wiernego spełniania obowiązku osobistej modlitwy porannej i wieczornej, jako prośbę i dziękczynienie za każdy dzień przeżyty pod troskliwym okiem Bożej Opatrzności i obiecujemy dążyć do wprowadzenia w naszych domach zwyczaju wspólnej modlitwy całej rodziny, co – ufamy zwiąże nas jeszcze bardziej z Panem Bogiem, z Tobą Maryjo, i wzajemnie ze sobą i z tymi wszystkimi, których będziemy polecać opiece Twojego Niepokalanego Serca i Miłosiernego Serca Chrystusa Pana!

Maryjo wzywasz do czci i uwielbienia Najświętszej Eucharystii.
Przyrzekamy, że będziemy bardziej cenić wielki dar Eucharystii uczestnicząc wiernie w niedzielnej i świątecznej Mszy Św., przyjmując często Komunię Św., szczególnie tę I-piątkową i I-sobotnią wynagradzającą widząc w niej wyraz niewypowiedzianej miłości naszego Zbawiciela do nas. Obiecujemy częściej nawiedzać Najświętszy Sakrament, prowadząc do Niego szczególnie nasze dzieci, których serca są tak otwarte na miłość Chrystusa Pana.

Królowo Różańca Świętego!
Składamy obietnicę, że zgodnie z Twoim życzeniem Różaniec uczynimy naszą umiłowaną modlitwę. Wierzymy, że przez niego zasłużymy u Boga na łaski potrzebne nam do zbawienia. Chcemy w nim widzieć szkołę naszego upodobnienia się do Chrystusa i do Ciebie, Maryjo. Rozumiemy że przez tę modlitwę chcesz z nas uczynić “nowych ludzi plemię”, pokolenie, które pod Twoim przewodem włączy się w wielkie dzieło odnowy duchowej współczesnego świata po dziesiątkach lat okrutnej deprawacji serc i kaleczenia sumień.

Opiekunko rodzin!
Poświęcamy Ci nasze domowe ogniska. Niech panuje w nich miłość i pokój, wzajemny szacunek i pamięć o bliźnich, a nade wszystko pragnienie świętości, które jest dążeniem – przy pomocy łaski Bożej -do pełni człowieczeństwa.
Naucz nas kochać każde życie. Spraw byśmy zechcieli być stróżami życia cieszącymi się każdym Bożym darem jakim jest człowiek, pomyślany przez Boga jako Jego żywe mieszkanie, świątynia Trójcy Przenajświętszej, Boże sanktuarium upiększane religijnym wychowywaniem i klimatem miłości rodziny. Serca rodziców przekonaj o potrzebie odpowiedzialności nie tylko za materialną stronę życia swoich dzieci, ale nade wszystko za ich poziom moralny i życie z wiary.
Chorym i podeszłym w latach daj osłodę w ich cierpieniu. Natchnij miłosierdziem serce mogące zapełnić miłością ich samotność, a wszystkim nam daj spojrzenie wiary na tych naszych bliźnich, na których życiu pozostawiły głębokie ślady różnorakie krzyże, praca, trudne doświadczenia. Obyśmy widzieli w ich twarzach Oblicze Cierpiącego Chrystusa czekającego na naszą dobroć.

Stolico Mądrości!
Poświęcamy Ci szkoły naszej parafii niech również w ich murach zapanuje klimat stworzony przez naśladowanie Twojego Serca. Pomagaj tym, którzy z Tobą według Twoich zasad, chcą wychowywać młodych ludzi; błogosław ich pracy i życiu. Zagubionych przekonaj, że serce Matki nie jest dla nikogo zagrożeniem. Twoje duchowe światło niech rozjaśni umysły wielu, aby zrozumieli, że warto otworzyć drzwi Chrystusowi…
Rozpal w sercach młodzieży szlachetny zapał i gorliwość tak właściwy jej wiekowi wrażliwemu na ideały, na piękno, na służbę prawdzie. Oby te wartości nie zwiędły w ich duszach, lecz zakwitły radosną służbą bliźnim i Bogu.

Matko Kapłanów!
Weź w swoją opiekę tych, którzy nas prowadzą drogami zbawienia. Uświęcaj ich swoimi łaskami, daj im moc kruszenia serc zatwardziałych grzeszników, daj skuteczność ich przepowiadaniu Bożego Słowa i uczyń ich samych świętymi, bo tylko jako tacy będą się cieszyć błogosławieństwem Nieba i skutecznie będą zwyciężać księcia ciemności.
Natchnij wielkoduszne serca naszych parafian, aby ochotnie włączyli się w pracę dla dobra rodziny parafialnej, pomagając kapłanom, z którymi wszak tworzymy jeden Chrystusowy Kościół. Wszyscy jesteśmy Kościołem. To nasz wspólny święty skarb.

Zwycięska Wspomożycielko Wiernych! Matko Kościoła!
Prosimy, otocz płaszczem opieki Ojca Św. Wyjednaj mu zdrowie, siły i gorliwość apostolską. Strzeż go od nieprzyjaciół i wyproś u Ducha Świętego skuteczną moc Jego słowom i działaniom.
Błogosław Ordynariuszowi naszej Diecezji ks. biskupowi Romualdowi Kamińskiemu. Niech z miłością i pokorą, w duchu Ewangelii prowadzi pewnie i bezpiecznie łódź Kościoła Warszawsko-Praskiego do portu zbawienia.
Całemu Kościołowi wyjednaj świętość i żarliwość apostolską, swobodę działania i wierność nauce Twojego Syna.

Królowo Polski!
“Pod Twoją obronę uciekamy się!”. Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały nasz Naród. Obiecujemy Ci wierną służbę, zupełne oddanie oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy, Twojemu Synowi a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa. Uproś narodowi polskiemu stałość w wierze, mądrość serca, świętość życia i zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj polskiej ziemi przesiąkłej krwią i łzami spokojny i chwalebny byt w prawdzie sprawiedliwości i niepodległości.

Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, Natchnieniem i Patronką.
Powstrzymaj zalew bezbożnictwa, niewierzącym okaż słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.
Miłosiernym okiem spójrz na grzeszników i wskaż im drogę powrotu do Boga, szczerą skruchę i wytrwałość w nawróceniu.
Umiłowana Pani Świata i Królowo Pokoju! Czuwaj nad całą rodziną ludzką. Niech wszystkie narody budują swe życie na Bożym Prawie.
Przygarnij wszystkich do Swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.