“Od Kościoła klerykalnego do Kościoła synodalnego”. Parafialne spotkanie synodalne

2022-01-14

Kolejne spotkanie synodalne odbędzie się w piątek 21 stycznia o godz. 20.00 w kościele.

Temat spotkania:

Współodpowiedzialność w misji

Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego członkowie.

Pytania do dialogu / dyskusji:

  • Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami – czy znasz i realizujesz misję Kościoła, w jaki sposób? Co Ci przeszkadza w byciu aktywnym w Kościele?
  • Jakie obszary misji są podejmowane a jakie zaniedbywane w naszej wspólnocie parafialnej?
  • W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i kto w nich uczestniczy? Czy styl synodalny (spotkanie – słuchanie – rozeznawanie – podejmowanie decyzji) jest praktykowany we wspólnocie parafialnej?
  • Czy osoby pełniące różne funkcje (społeczne, polityczne, naukowe) mogą liczyć na wsparcie wspólnoty parafialnej? W jaki sposób?

Fragmenty z Pisma Świętego do modlitwy i rozważania:

Dz 1, 15-17.20-26 s Ps 57, 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a) s Mk 3, 13-19

Link do materiałów na spotkanie:

https://drive.google.com/file/d/1N6t3F90PIIBFL_oN6USDFFUdabV1g6pB/view?usp=sharing

 


 

2021-12-31

Kolejne spotkanie synodalne odbędzie się w piątek 7 stycznia o godz. 20.00 w kościele.

Temat spotkania:

Celebrowanie „Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii.

Pytania do dialogu / dyskusji:

• W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie parafialnej?
• Czy liturgia (Słowo Boże, sakramenty, sakramentalia, nabożeństwa) pomagają tobie w podejmowaniu najważniejszych decyzji?
• Czy i w jaki sposób wierni zachęcani są do czynnego uczestnictwa w liturgii i pełnieniu funkcji liturgicznych? Czy są (jeśli tak to jakie) przeszkody w posłudze lektora i akolity?
• Czym jest dla Ciebie i jak przeżywasz odpust w parafii.

Fragmenty z Pisma Świętego do modlitwy i rozważania:
1 J 3,22-4,6 ♦ Ps 2, 7-8.10-12a (R.: por. 8a) ♦ Mt 4, 12-17.23-25

Link do materiałów na spotkanie:

Materiały na spotkanie

 

 


2021-12-11

Kolejne spotkanie odbyło się w piątek 17 grudnia o godz. 20.00 w kościele.

Temat spotkania: ZABIERANIE GŁOSU.

Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i parezją, to znaczy łącząc wolność, prawdę i miłość.

Pytania do dialogu / dyskusji:

• Czy w naszej wspólnocie parafialnej możemy i potrafimy szczerze zabierać głos, bez dwulicowości i oportunizmu?

• Kiedy i jak udaje nam się wypowiedzieć to, co jest dla nas ważne w funkcjonowaniu wspólnoty parafialnej?

• Co ułatwia a co utrudnia swobodną i szczerą wypowiedź?

• Czy i w jaki sposób kształtujemy styl komunikacji w odniesieniu do społeczeństwa, do którego należymy?

Czy i jak mówimy o Kościele poza Kościołem?

Fragmenty z Pisma Świętego do modlitwy i rozważania:

Dz 18, 24-28; Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a); Mt 18, 15-20

Materiały na spotkanie

Sprawozdanie z pierwszego spotkania synodalnego „Towarzysze podróży”

 


2021-12-02

Kolejne spotkanie synodalne odbyło się w piątek 10 grudnia o godz. 20.00 w kościele.

Temat spotkania:   SŁUCHANIE.

Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń.

Pytania do dialogu / dyskusji:

•  W jaki sposób w Kościele wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzież?

•  Co ułatwia a co utrudnia słuchanie w Kościele?

•  Czy ulegamy uprzedzeniom i stereotypom, które utrudniają nam słuchanie? Jakim?

•  Czy są osoby, grupy, które nie są wysłuchiwane w Kościele?

Fragmenty z Pisma Świętego do modlitwy i rozważania:

Iz 48,17-19 s Ps 1,1-2.3.4 i 6 (R.: por. J 8,12) s Mt 11,16-19

MATERIAŁY [PDF]

MATERIAŁY


Trwa XVI Synod Biskupów Kościoła Powszechnego „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Obecnie jesteśmy w jego pierwszej fazie, która realizowana jest między innymi przez spotkania w parafiach.

Pierwsze synodalne spotkanie parafialne odbędzie się w piątek 26 listopada o godz. 20.00 w kościele.
Temat spotkania: TOWARZYSZE PODRÓŻY. W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej w drodze, ramię w ramię.
Pytania do dyskusji:
• Kim są ci, którzy podążają razem w naszej wspólnocie parafialnej?
• Kiedy mówimy „nasz Kościół” to o kim myślimy, że do niego należy?
• Jakie grupy lub osoby pozostają na marginesie wspólnoty?
• Kto nas prosi, abyśmy szli razem?
• Kim są nasi towarzysze podróży, także ci, którzy znajdują się poza obszarami kościelnymi?

Fragment z Pisma Świętego do modlitwy i rozważania: Łk 21,29-33.

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść:
«Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa.
Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato.
Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.
Zaprawdę, powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą».
(Fragment liturgicznego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, © Wydawnictwo Pallottinum)

Dodatkowe materiały – pytania na spotkania, podstawowe informacje, jak będą wyglądać spotkania parafialne znajdują się pod linkiem

DODATKOWE MATERIAŁY

We wszelkich sprawach związanych z przebiegiem Synodu w parafii można kontaktować się telefonicznie pod numerem 601 743 188 lub przez e-mail synod.blwlad@gmail.com

*****

Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus   

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok).

Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w latach 2021-2023 proponujemy następującą uproszczoną wersję, aby każda grupa lub zgromadzenie liturgiczne mogło łatwiej ją odmawiać.

 Modlitwa-za-Synod   [ PDF ]

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Pomóż nam odnaleźć w Tobie naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków. Amen.

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE [ PDF ]