“Od Kościoła klerykalnego do Kościoła synodalnego”. Diecezjalne spotkanie synodalne

Pierwsze synodalne spotkanie konsultacyjne na poziomie diecezjalnym odbędzie się we wtorek 23 listopada 2021 o godz. 18.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskiej Zatytułowano je: “Od Kościoła klerykalnego do Kościoła Synodalnego”.

Wezmą w nim udział członkowie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej, przedstawiciele środowisk, które już zgłosiły swój udział w pracach synodu a także wszyscy, którzy zechcą dołączyć – zapowiada ks. Matteo Campagnaro.

Przy tej okazji wyjaśnia, że podstawową formą pracy grup synodalnych jest modlitwa, lektura i dzielenie się ich owocami. Dlatego, aby uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym na poziomie diecezjalnym warto wcześniej zapoznać się z materiałami przygotowawczymi.

Zawierają one wyjaśnienie tematu konsultacji, modlitwę za Synod “Adsumus Sancte Spiritus a także fragmenty Pisma świętego i dokumenty Kościoła katolickiego, które mogą posłużyć jako pomoc do osobistej modlitwy i refleksji, aby lepiej wsłuchać się w Ducha Świętego

Spotkanie diecezjalne, będzie – jak mówi ks. Campagnaro – „pierwszym zbieraniem duchowych owoców naszej modlitwy” dla dobra Kościoła.

*************

Modlitwa za Synod: Adsumus Sancte Spiritus   

Każda sesja Soboru Watykańskiego II rozpoczynała się modlitwą Adsumus Sancte Spiritus, zwaną tak od pierwszych słów oryginalnej wersji łacińskiej: „Stoimy przed Tobą, Duchu Święty”, która jest tradycyjnie używana podczas soborów, synodów i innych zgromadzeń Kościoła od setek lat, a jej autorstwo przypisuje się świętemu Izydorowi z Sewilli (ok. 560 – 4 kwietnia 636 rok).

Kiedy podejmujemy proces synodalny, modlitwa ta zaprasza Ducha Świętego, aby działał w nas, byśmy byli wspólnotą i ludem łaski. Na czas drogi synodalnej w latach 2021-2023 proponujemy następującą uproszczoną wersję, aby każda grupa lub zgromadzenie liturgiczne mogło łatwiej ją odmawiać.

 Modlitwa-za-Synod   [ PDF ]

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Pomóż nam odnaleźć w Tobie naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków. Amen.

 

MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE [ PDF ]