IV Niedziela Wielkanocna (Dobrego Pasterza) – 25 kwietnia 2021

 

1. W sobotę rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o godz. 18:30, w soboty i niedziele o godz. 17:30.

2. W Roku Świętego Józefa, zgodnie z Dekretem Penitencjarii Apostolskiej, wierni, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu poświęconych, tj.: 19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

3. Msza św. w intencji Kół Żywego Różańca w przyszłą niedzielę, 2 maja, o godz. 12:00.

4. Msza św. w intencji matek oczekujących potomstwa, za wstawiennictwem św. Joanny Beretty Molla w niedzielę, 2 maja, o godz. 13:15.

5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na wyjazd wakacyjny w Tatry. Informacje na plakacie przy wyjściu z kościoła i u ks. Kamila.

6. Ojciec Święty Franciszek zadecydował, że uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września o godz. 12:00, w Warszawie. Papieża Franciszka będzie reprezentował kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego.

7. Kilka słów od Prymasa Tysiąclecia:

Siła Kościoła naszego zależy od siły duchowej wiernych żyjących w łasce uświęcającej, o tyle bronimy Kościoła, o ile bronimy w duszy łaski; o tyle umacniamy Kościół, o ile sami jesteśmy silni w wierze i poddani łasce.

8. Z Kącika historycznego:
27 kwietnia 1975 r. kard. Stefan Wyszyński przewodniczył uroczystościom jubileuszowym 975-lecia ustanowienia metropolii gnieźnieńskiej.

9.  W czwartek (29.04) przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasach II wojny światowej. Straty zadane ze strony obydwu agresorów hitlerowskiego i sowieckiego, w niektórych diecezjach sięgnęły ponad 50% zamordowanych i rozstrzelanych . Wielu wywieziono do obozów i łagrów. Niszczono także kościoły oraz kapliczki i krzyże przydrożne. Wróg zawsze uderzał w wiarę Polaków.

 

Wszystkim Parafianom i Przyjaciołom naszego Kościoła,
którzy w tym tygodniu będą obchodzić swoje Imieniny i Urodziny,
składamy najlepsze życzenia i zapewniamy o naszej modlitwie,
polecając ich opiece Patrona parafii.