ks. prałat Jacek Kozub

  • dyżur w kancelarii w sobotę
  • proboszcz parafii
  • dziekan dekanatu ursynowskiego
  • w parafii od 2002 roku
  • opiekuje się grupami: Wspólnota adoracyjna Hosanna, Koło Przyjaciół Radio Maryja i Żywy Różaniec, Towarzystwo bł. Władysława z Gielniowa
  • dopuszcza do druku pismo parafialne Brat