Żywy Różaniec

Miejsce

Kościół

Godziny spotkań

Msza św. w I niedzielę miesiąca o godz. 12:00

Duszpasterz

ks. prałat Jacek Kozub

Żywy Różaniec – intencje na Lipiec 2022:

Modlimy się:
– o szczęśliwy i z Bogiem przeżywany czas wakacji i urlopów.
– o ustanie wojny na Ukrainie i pokój w naszej Ojczyźnie,
– oraz za wszystkich kapłanów o potrzebne im łaski i dary ducha Świętego.

Żywy Różaniec – intencje na Czerwiec 2022:

Za wstawiennictwem Najświętszego Serca Jezusa módlmy się za rodziny chrześcijańskie, aby w życiu codziennym praktykowały miłość i świętość.

O ustanie wojny na Ukrainie, o pokój w naszej Ojczyźnie oraz za wszystkich kapłanów o potrzebne im łaski i dary Ducha Świętego.

 

Żywy Różaniec – intencje na Maj 2022:

Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski módlmy się:
– za dzieci które przyjmą swoją 1 Komunię Świętą i potrzebne dla nich łaski i dary Ducha Świętego.
– o ustanie wojny na Ukrainie i pokój w naszej Ojczyźnie,
– oraz za wszystkich kapłanów, aby Matka Boża nad nimi czuwała.

Żywy Różaniec – intencje na Kwiecień 2022:

Za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej módlmy się o dobre przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, o ustanie wojny na Ukrainie, o pokój w naszej Ojczyźnie oraz za księży o potrzebne im łaski.

Żywy Różaniec – intencje na Marzec 2022:

Za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Pokoju módlmy się za pokój na Ukrainie i w naszej Ojczyźnie oraz na całym świecie.
Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka oraz za wszystkich kapłanów o potrzebne dla nich łaski.

Żywy Różaniec – intencje na Luty 2022:

Za wstawiennictwem Boga w Trójcy Jedynego módlmy się za pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie, za chorych i cierpiących, za Kościół Święty i Ojca Świętego oraz za wszystkich księży i potrzebne im łaski.

Żywy Różaniec – intencje na Styczeń 2022:

Za wstawiennictwem Świętej Rodziny modlimy się za wszystkie rodziny, by były silne Bogiem, jak również o ustanie pandemii.

Modlitwa stała za księży i potrzebne dla nich łaski.

 

 

Intencje Papieskie na Rok 2022 – Aktualne i na Każdy Miesiąc

  Czym są intencje papieskie?

  Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje się, że jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, np. o błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego, ot, taka modlitwa jak za każdą inną osobę, gdy nas poprosi. Prawda jest jednak troszkę inna, mianowicie jest to modlitwa w intencjach, które on wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli, a nie za niego samego. Może to być zaskoczeniem, ale tak właśnie jest. Więcej o tym, skąd pochodzą i czym są intencje papieskie, można przeczytać tutaj.

  Intencje Papieskie 2022

  Na początku 2021 roku (9 stycznia), Ojciec Święty Franciszek wyznaczył następujące intencje na poszczególne miesiące 2022 roku:


  Styczeń 2022

  O wychowanie do braterstwa
  Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.


  Luty 2022

  Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane
  Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.


  Marzec 2022

  O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne
  Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.


  Kwiecień 2022

  Za pracowników służby zdrowia
  Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.


  Maj 2022

  O wiarę dla młodych
  Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.


  Czerwiec 2022

  Za rodziny
  Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.


  Lipiec 2022

  Za osoby starsze
  Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.


  Sierpień 2022

  Za małych i średnich przedsiębiorców
  Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.


  Wrzesień 2022

  O zniesienie kary śmierci
  Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.


  Październik 2022

  O Kościół otwarty na wszystkich
  Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.


  Listopad 2022

  Za dzieci, które cierpią 
  Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.


  Grudzień 2022

  Za organizacje wolontariatu 
  Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.


  Czy są jakieś przypisane modlitwy dla danej intencji?

  Nie ma konkretnych modlitw, które powinny być odmawiane w aktualnej intencji. Jednak Światowa Papieska Sieć Modlitwy – Apostolstwo Modlitwy (oficjalna polska strona dostępna jest tutaj) – stworzyła ciekawą aplikację o nazwie Click to Pray. Ułatwia ona modlitwę w intencjach papieskich i podaje konkretne treści, którymi można się pomodlić w każdej miesięcznej intencji 2020 roku.

  Skąd biorą się intencje papieskie?

  Są one owocem refleksji nad aktualnymi wydarzeniami dziejącymi się na świecie oraz efektem rozmów z osobami spotkanymi podczas swoich pasterskich wizyt. Intencje te są odpowiedzią na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją ludzie różnych kontynentów. Więcej o tym, czym są i skąd pochodzą intencje papieskie, można przeczytać tutaj.