Skauci Europy

Miejsce

Harcówka przy kościele

Godziny spotkań

godz. 9:00 / sobota

Duszpasterz

ks. Andrzej Szymański

 

 

SKAUCI EUROPY

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
Federacja Skautingu Europejskiego

Msza Święta środowiska skautowego

W drugą niedzielę miesiąca o godzinie 9:00.

Spotkania

Zbiórki gromady i zastępów odbywają się w soboty rano, w miarę możliwości na łonie przyrody lub w harcówce przy kościele.

O nas

Skauci Europy (http://skauci-europy.pl) to ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat. Stosujemy metodę skautową, która jest przystosowana do potrzeb i wymagań danego wieku. Działamy w 3 grupach wiekowych – wilczki (9-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (17 lat i więcej) – w dwóch nurtach: żeńskim i męskim.

Kierujemy się pięcioma celami:

• zdrowie i sprawność fizyczna
• zmysł praktyczny
• charakter
• służba
• Bóg

Skauting łączy młodzież z całej Europy – m.in. przez te same mundury, oznaczenia, prawa oraz pedagogikę, opracowaną głównie przez Baden-Powella i jezuitę, ojca Sevin. Czerpiemy również z tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego.

Co robimy na zbiórkach i obozach?

Staramy się realizować 5 celów skautingu w atrakcyjny sposób, a także dbać o rozwój każdej harcerki i każdego harcerza z osobna.

Wilczki na swoich zbiórkach i obozach:

• Uczestniczą w grach terenowych i fabularnych opartych na „Księdze Dżungli” Ryszarda Kiplinga.
• „Oswajają się” z przyrodą – zwłaszcza na obozach, które odbywają się w lesie.
• Zdobywają podstawowe umiejętności traperskie – uczą się rozpalać ogniska i rozstawiać namioty.
• Rozwijają swoją sprawność manualną i fizyczną
• Uczą się podstaw topografii (posługiwanie się mapą, orientowanie itp.)
• Dowiadują się, jak udzielać pierwszej pomocy przy najczęściej zdarzających się wypadkach.
• Ćwiczą umiejętności aktorskie i wokalne – zwłaszcza podczas ognisk na obozie poprzez śpiew, skautową ekspresję – krótkie scenki, samodzielnie wyreżyserowane.
• Pogłębiają swoją relację z Panem Jezusem np. poprzez częste uczestnictwo w Mszach Świętych i codzienne modlitwy na obozie.
• Rozwijają wybrane talenty zdobywając kolejne gwiazdki i sprawności.
• Uczą się samodzielności i pomagania innym, poznają i starają się przestrzegać Prawa Wilczkowego oraz nawiązują przyjaźnie.

Harcerki i harcerze na zbiórkach i obozach:

• Samodzielnie organizują i uczestniczą w fabularnych grach terenowych, dzięki którym rozwijają sprawność i umiejętności techniczne
• Poznają przyrodę – większość zbiórek i wszystkie obozy odbywają się w lesie
• Uczą się udzielania pierwszej pomocy oraz kształcą swoje umiejętności traperskie i manualne – poprzez własnoręczne budowanie konstrukcji obozowych, gotowanie na ogniu występy na wieczornych ogniskach itp.
• Odbywają dłuższe rajdy i wyprawy, podczas których poznają wielu ciekawych ludzi, miejscowe zwyczaje, regionalne potrawy itp.
• Wspólnie rozważają Ewangelię podczas tzw. Apeli Ewangelicznych, służą podczas Mszy Świętej poprzez czytanie, ministranturę czy też śpiewanie psalmów
• Rozwijają wybrane talenty zdobywając kolejne stopnie i sprawności
• Uczą się altruizmu, odpowiedzialności, współpracy z członkami zastępu, starają się żyć według Prawa Harcerskiego. Oprócz tego przeżywają wspólnie wiele przygód i zdobywają przyjaźnie, które czasem trwają latami.

Przewodniczki i wędrownicy:

• Służą w jednostkach jako szefowie i szefowe
• Spotykają się w ogniskach i kręgach oraz jeżdżą na wędrówki w Polsce i za granicą

Kontakt

Jeśli po przeczytaniu tego tekstu poczułeś/poczułaś, że skauting to coś dla Ciebie – przyjdź na zbiórkę! Jeśli jeszcze nie masz pewności, ale chcesz spróbować, na czym polega skautowa przygoda – napisz do nas.

8. Szczep Warszawski FSE bł. Celiny Borzęckiej
Akela: Agata Kiełbińska, agata.kielbinska@skauci-europy.pl
Drużynowa: Emilia Mysłek, emilia.myslek@skauci-europy.pl
Szczepowa: Justyna Wasik, justyna.wasik@skauci-europy.pl

Drużynowa: Małgorzata Rojek, gorojek@gmail.com

Szczepowa: Aleksandra Olechowska

aleksandra.olechowska@skauci-europy.pl, 506-050-817

5. Szczep Warszawski FSE św. Augustyna z Hippony
Drużynowy: Jan Leśniewski, janek.m.lesniewski@gmail.com

Drużyna harcerzy (chłopcy 12-16 lat)

Drużynowy: Rafał Dyra, rafal.dyra@gmail.com, 508-480-415

Dołącz do nas! 

Pozostałe szczepy w całej Warszawie: www.skauci-europy.waw.pl

I więcej informacji: www.skauci-europy.pl