Przymierze rodzin

Duszpasterz

ks. Marcin Żurek

Przymierze Rodzin w parafii bł. Władysława z Gielniowa istnieje już 12 lat. Jesteśmy wspólnotą parafialną. ale także stowarzyszeniem świeckich. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży właści­wego środowiska do chrześcijańskiego dojrzewania, udzielanie rodzicom wsparcia w wychowywaniu, między inny­mi poprzez pracę w grupach dziecięcych i młodzieżowych przez cały rok kalendarzowy, oraz formację całych rodzin.

W naszej parafii w ramach Przymierza funkcjonują obecnie 3 grupy wiekowe – od dzieci z klas II-III szkoły podstawowej do młodzieży licealnej. Grupy spotykają się co dwa tygodnie. Program rocznej pracy ustalają wychowawcy, zwani w Przymierzu kadrą, w porozumieniu z księdzem i rodzicami. Poprzez różne formy aktywności fizycznej, psychicznej i duchowej starają się pomagać dzieciom i młodzieży we wszechstronnym rozwoju i dojrzewaniu do życia we wspólnocie Kościoła. Podsumowaniem pracy i niejako wizytówką Przymierza są obozy letnie i zimowe, na które grupy wyjeżdżają ze swoją kadrą. Istotnym elementem obozów jest nie tylko modlitwa, ale też wszechstronne gry i zabawy, zajęcia sportowe, turystyczne i krajoznawcze.
Kadra z reguły wywodzi się z grup Przymierza i ma wieloletnie doświadczenie obozowe.

Przymierze Rodzin nie zapomina także o rodzicach. Wszyscy możemy wziąć udział w spotkaniach, pielgrzymkach, wyjazdach turystycznych i formacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie.
Oczywiście wszyscy spotykamy się raz w miesiącu na wspólnotowej, niedzielnej Euchary­stii. Litur­gię sprawuje ks. Marcin Żurek, który jest naszym duszpasterzem.

Przymierze Rodzin jest stowarzyszeniem istniejącym od ponad 30 lat. Podobne wspólnoty parafialne funkcjonują w wielu innych parafiach. W Warszawie i innych miastach prowadzimy także szkoły i świetlice środowiskowe.

Jesteśmy otwarci na nowe rodziny. Wszystkich, którzy chcieliby odnaleźć swe miejsce w naszym ośrodku Przymierza Rodzin, serdecznie zapraszamy.

  • Godziny spotkania grup dziecięcych według własnych grafików
  • Kontakt: Moderator Terenowego Ośrodka Przymierza Rodzin przy par. bł Władysława – Krzysztof Wojtkowski
  • Krzysztof.wojtkowski@op.pl