Pismo parafialne BRAT

Miejsce

Kiosk parafialny oraz wersja elektroniczna na stronie internetowej parafii

Duszpasterz

Ks. Proboszcz

Na jesieni 1996 r. grupa liderów reaktywowanej Akcji Katolickiej jako jedno ze swoich zadań podjęła wydawanie pisma parafialnego. Pomysłodawcą i twórcą jego projektu był śp. Jacek Palusiński (zmarł w maju 1997 r.).

Numer „zerowy” ukazał się w grudniu 1996 r.  W Słowie od Redakcji czytamy:

Rozpoczynamy edycję gazety parafialnej pod tytułem, który oddaje nasze intencje. BRAT może się stać bratem nas wszystkich, być przyjacielem każdej rodziny – źródłem, inspiracją i pomocą w codziennym trudnym życiu.

Drogi Bracie, droga Siostro!

Twój udział w tworzeniu tej gazety i chęć podzielenia się swoim doświadczeniem życiowym, świadectwem życia chrześcijańskiego i wiary są nam wszystkim niezbędne, „(-..) byśmy byli jednego ducha i jednej myśli”. BRAT chce się z Tobą dzielić informacjami z życia Kościoła i parafii, pragnie podejmować tematy nurtujące wszystkich członków naszej rodziny parafialnej. Mamy nadzieję, że wspólnie uczynimy miesięcznik BRAT gazetą tętniącą życiem.

Na te Święta i Nowy Rok 1997 życzymy całej rodzinie parafialnej, duchownym i świeckim, wiele uśmiechu. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad nami i niech nas obdarzy swą łaską i pokojem.

Zespół redakcyjny

Z Bożą pomocą i wieloletnim wsparciem Czytelników grudniowym numerem roku 2021 – Nr 12 (279) kończymy XXV rok wydawania.

Dziękujemy za to wsparcie i mamy nadzieję na kontynuowanie.

KS