Bł. Władysław z Gielniowa – biografia


Bł. Władysław z Gielniowa urodził się około 1440 r. w Gielniowie, niedaleko Opoczna, w ubogiej rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec miał na imię Piotr, matka — prawdopodobnie Anna. Na chrzcie św. otrzymał imiona: Marcin Jan.

Naukę rozpoczął w szkółce parafialnej. Po jej ukończeniu w roku 1462 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, ale jeszcze tego samego roku przerwał studia i wstąpił do zakonu bernardynów (obserwantów) — sprowadzonych do Polski w 1453 r. przez św. Jana Kapistrana.

W zakonie przyjął imię królów i książąt polskich, ale w łacińskiej pisowni utarto się ono jako “Ladislaus”. Jednak w drugiej połowie XX w., ustalono, że będzie nazy­wany Władysław po polsku i Wladislaus po łacinie. Nie bez znaczenia był tu fakt, że błogosławiony sam podpisywał się „Wladislaus”.

W latach 1486-1487 bł. Władysław pełnił obowiązki egzaminatora w sprawie cudów, jakie działy się za przyczyną zmarłego w 1482 r. Bł. Szymona z Lipnicy.

W latach 1487-1490 i 1496-1499 bł. Władysław był przełożonym prowincji polskich obserwantów i czuwał nad 22 domami zakonnymi. Brał udział w kapitułach generalnych w Urbino i Mediolanie, powiększył prowincję o dwa domy: w Skępem i Połocku nad Dźwiną.

Błogosławiony Władysław wyróżniał się duchem pokuty. Chodził zawsze boso i pieszo odbywał wizytacje rozległej prowincji. Pomimo surowości dla siebie był prawdziwym ojcem dla współbraci. Szczególną opieką otaczał starych i chorych zakonników.

Specyfiką ascezy bł. Władysława było szczególne nabożeństwo do imienia Jezus. Każde kazanie zaczynał od tego Imienia, a ku czci Matki Bożej ułożył Godzinki i wiele pieśni. Serdeczną czcią otaczał także matkę NMP św. Annę, ku której czci ułożył również Godzinki. Głosił kazania i układał pieśni w języku polskim.

Pod koniec życia osiadł w konwencie warszawskim w charakterze gwardiana i kaznodziei.

W czasie kazania w Wielki Piątek 1505 r. wpadł w ekstazę, uniósł się na oczach wiernych ponad ambonę i zawołał: Jezus! Jezus! Kiedy upadł na ambonę zasłabł. Oddał Bogu swego ducha 4 maja 1505 r. w 65 roku życia i 43 roku pobytu w zakonie. Pochowano go w kościele św. Anny pod posadzką w pobliżu głównego ołtarza.

13 kwietnia 1578 r. dokonano uroczystego podniesienia jego relikwii. Umieszczono je w nawie kościoła, z prawej strony wielkiego ołtarza, w specjalnie wzniesionym sarkofagu, na którym umieszczono podobiznę Władysława i napis: „Grób ten kryje zwłoki błogosławionego Władysława, który nie sprzyjał niegodziwości świata, współkróluje ze Świętymi, przychodzi z pomocą potrzebującym”. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w Warszawie w 1753 r.

 

Wizerunki bł. Władysława z Gielniowa

Pieśń do bł. Władysława

Bł. Władysław z Gielniowa – czciciel Serca Jezusowego

Bł. Władysław z Gielniowa – Pax et Bonum!

Bł. Władysław z Gielniowa – Trudne piękno